سامانه پرداخت اینترنتی پزشکان

با استفاده از این سامانه می توان بدهی های پزشکان را استعلام و سپس اقدام به پرداخت آنها کرد.